Siirry pääsisältöön

Leikin hyödyntäminen motivaattorina

Lauantaiaamu aloitettiin Mikan 1,5 tunnin luennolla motivoinnista. Tässä taas se, mitä ehdin kirjata ylös.
Käytöksellä on seuraus.
Kaikki lähtee hallinnasta.
Autonominen hermosto ohjaa viretilaa tarkoituksenmukaisesti vastaamaan käsiteltyä tietoa. Klassista ehdollistumista, tunneoppimista tapahtuu kaiken aikaa (tunne-ehdollistuminen). Koira ei saa koskaan olla oman onnensa seppä.

Motivaatio

Motivaatio on toiminnan voima, käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmä. Motivaatio on psyykkinen tila, joka määrittää millä vireydellä, aktiivisuudella ja ahkeruudella yksilö toimii päämääriensä eteen. Motivaatiotaso vaihtelee eri tilanteissa ja eri aikoina. Kaikilla on rajansa (henkinen/fyysinen jaksaminen: jos ei ole nälkä, ruoka ei motivoi). On koirayksilö kohtaista, miten se haluaa leikkiä esim. miten lähtee pallon perää, miten reagoi patukkaan tai ihmisen liikkeeseen. Työ- ja lepovaiheissa eri roolien motivaatio, tasapaino ja viretilan vaihto. Ohjaajan motivoitumiseen vaikuttaa tavoiteasetanta, priorisinti ja tunnesynkronointi.

Koirien välisessä leikissä roolit vaihtuvat leikin aikana ja liikkeet matkivat saalistamista. Ihmisen ja koiran välisessä leikissä ihminen on rosvo ja koira poliisi, ihmistä ajetaan takaa. Leikkimiseen ei tarvita leluja. Mistä sitten tietää leikkivänsä? Leikkiminen on hauskaa ja kahdenkeksistä, tunnetila välittyy koiralta ihmiselle ja molemmilla on yhdessä tekemisen tunne. Leikki voi alkaa spontaanisti vaikka kesken lenkin. Tärkeää on yllätyksellisyys eämässä. Parhaimmillana rutiinit tukevat käytöstä, muttaa pahimmillaan sitovat toimintaa. Jos koira jä liiaksi leikkiin kiinni, eikä enää pysty keskittymään käytökseen, kannatta palkata ruualla (etenkin tarkkuutta vaativat tehtävät, esim. kauko-ohjaus).

Motivaation pitää olla hallinnassa ja se on siirrettävä leikistä tekemiseen. Mieti:
- mistä koira on motivoitunut?
- miten hyödynnt motivaation eli koiran halua työskennellä?
- miten ylläpidät motivaatiota? Motivaation ylläpidossa on tärkeää hyödyntää erilaisia tapoja leikkiä, ei saa jämähtää yhteen.
- miksi koira ei ole motivoitunut? Onko se kipeä (etenkin, jos muutos on nopea)?
- miksi motivaatio sammuu

Palkkaamisen eri muodot

- Hiljainen hyväksyntä: opetetaan koiralle, että kun ohjaaja on hiljaa, hän on tyytyväinen, ylimalkaista
- Sosiaalinen huomio: läheisyys, liike kohti koiraa, äänenpaino, kosketus
- Ruokapalkka
- Tehtäväpalkka
- Leikkipalkka

Leikkiminen

Paljon leikkivät koirat ovat yleisesti helpommin koulutettavia. Leikin oppiminen ja leikkiminen itsessään lisäävät leikkihalua. Koirissa esiintyy paljon yksilökohtaisia eroja leikkitavassa ja -määrässä. Motivaatio ansaita makupaloja heikkenee jokaisen makupalan jälkeen. Motivaatio leikkimiseen ei laske samalla tavalla. Leikki esittää todellisuutta symbolisesti, mielikuvituksellisesti, leikisti. Leikkiä ylläpitää sisäinen oma motivaatio ja toiminnan synnyttämä mielihyvä. Leikin säännöt ovat leikkijöiden itsensä luomia. Leikissä keskeisintä on itse toiminta, ei päämäärä (esim. jos leikkiessä käskee koiran tehdä jonkun tempun, ei haittaa vaikkei koira sitä tekisikään). Leikissä tempo ja roolit vaihtuvat ja se on yllätyksellistä.
Toiminnan synnyttämä mielihyvä? Koira kokee mielihyvää liikkuessaan tai hyökätessään patukkaan, koska aivot rekisteröivät käytöksen ja ohjaavat mielihyvää tuottavan endorfiinin eritystä.
Ennen leikkimistä on syytä lämmitellä sekä ihminen että koira.

Leikki koulutuksessa

Leikkiminen koulutuksen yhteydessä on koiran viretilan ja tunnelman optimointia. Leikki toimii käytöksen palkkiona ja suhteen vahvisteen. Ihminen ja koira kokevat yhdessä jotain isoa, mikä vahvistaa suhdetta. Leikkiä ei ole ilman toista eli koira ei rallaa yksikseen lelu suussa (vastavuoroisuus). Jotta leikkiä voidaan käyttää koulutuksessa, koira tulee opettaa luopumaan ja käsittelemään turhaumaa. Aina ei tapahdu nin kuin halutaan, tätä kutsutaan kasvamiseksi (myös lasten kasvatuksessa).
Leikin analysointi:
- kuinka leikkiä koiran kanssa?
- mitä koira haluaa? mitä ihminen haluaa?
- leikin aloittaminen: kuinka leikki aloitetaan
- leikin lopettaminen
- leikin hallinta. mitä jos?

Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään.
Motivaatio ratkaisee sen, mitä tekee.
Asenteesta riippuu, miten hyvin tekee.

Luetuimmat

Koiran fyysisen kunnon kehittäminen

Perjantai-ilta sujui rattoisasti Lotta Vuorelan "Koiran fyysisen kunnon kehittäminen"- luennolla. Totuttuun tapaan tässä on minun luentomuistiinpanot, joissa voi olla virheitä. Joten jos haluat tietää, mitä Lotta luennolla puhuu, suosittelen osallistumaan sellaiselle henkilökohtaisesti. Tutkimuspohjaa Tähän mennessä eniten tutkimusta on tehty greyhoundeista ja valjakkokoirista. Ensimmäinen agilityaiheinen tutkimus on tehty vuonna 2007 ( Rovira et al. ). Koiran ja ihmisen kehot eroavat toisistaan. Suurimmat erot liittyvät solurakenteisiin. Koiralla on kolmen tyyppisiä lihassoluja. Nopeimmissa IIX-tyypin soluissa on epätavallisen suuri oksidatiivinen kapasiteetti eli solu on samanaikaisesti sekä nopea että kestävä. Koiralla on myös hybridisoluja, joiden hienosäädöllä se pystyy vaikuttamaan lihasten tehoihin nopeutta, voimaa ja kestävyyttä vaativissa suorituksissa. Koiran lihassoluissa on tehokkaampi energianhuolto ja hapensaanti kuin ihmisen soluissa. Koira ja hevonen p

Miksi ajelen koirani karvat kesällä?

Kuten edellisessäkin Nallen trimmaukseen liittyvässä postauksessa kirjoitin, suomenlapinkoiran karvanajelu jakaa mielipiteitä erittäin vahvasti. Suurin osa asian vastustajista ei ymmärrä tai halua ymmärtää asian pointtia. Siksipä päätin tähän vähän avata, miksi meillä on tähän ratkaisuun päädytty. Haluan nyt heti alkuun painottaa, että meillä tämä on koettu Nallen kohdalla oikeaksi ratkaisuksi kuuden vuoden kokemuksella, mutta jokainen tuntee oman koiransa ja tietää mikä sille on parasta. Se, että tämä toimii meillä, ei tarkoita, että se toimii kaikilla. Ihan ensiksi yksinkertainen vastaus postauksen otsikon kysymykseen: Haluan lisätä koirani hyvinvointia . Tämä ei ole mikään muotivillitys, jota haluan seurata (ja kaikki minut tuntevat tietävät, että en seuraa niitä muillakaan elämän osa-alueilla). Olen hankkinut pitkäkarvaisen koiran ihan siitä syystä, että haluan pitkäkarvaisen koiran. Olen hyvin tietoinen, että valmiiksi lyhytkarvaisiakin vaihtoehtoja on olemassa. On kuitenkin

Saanen esitellä: kennel Hukattu

Kasvattajan peruskurssin läpäisyn jälkeen on mahdollista hakea kennelnimeä. Tälle kurssille mennessä minulla ei ollut suunnitelmissa hakea kennelnimeä ollenkaan. Menin kurssille ihan yleisestä mielenkiinnosta ja ajattelin sen toisaalta myös hyödyttävän, jos Hukkaa vielä joskus käytetään jalostukseen. Kurssin jälkeen tuli kuitenkin ajatus, että kun kennelnimen hakemisella on 5 vuoden aikaraja (tai joutuu käymään kasvattajan peruskurssin uudelleen), voisi nimen sittenkin anoa heti, ettei asia unohdu. Ihan siltä varalta jos sille on joskus käyttöä. Kennelnimen anominen on monivaiheinen ja pitkä prosessi. Nimiehdotukset käyvät hyväksytettävinä niin kansainvälisessä FCI:ssä kuin Kennelliiitossa ja lisäksi ne on Koiramme-lehdessä näytillä ennen hyväksymistä. Eli siinäkin mielessä se on hyvä anoa silloin, kun tarve ei ihan akuutti ole, jotta ehtii rauhassa odotella prosessin etenemistä. Yleensä kennelnimen anominen kaikkine vaiheineen kestää vähintään puoli vuotta. 1. Keksi kenneln

Kasvattajan peruskurssi

Mikäli haluaa itselleen virallisen kennelnimen, täytyy ensin suorittaa Kennelliiton alainen kasvattajan peruskurssi. Kurssin voi käydä myös itseään sivistääkseen, mikäli kasvatustyö ei sinällään kiinnosta. Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri järjestää Seinäjoella lähes vuosittain kyseisen kurssin. Huomasin ilmoituksen vähän sen jälkeen, kun Hukan pennut olivat lähteneet maailmalle. Kennelliiton sivuilla kurssin kerrotaan sopivan kasvattajien lisäksi myös urosten omistajille, joten päätin osallistua kurssille vaikkei mitään suunnitelmia kasvattamisen aloittamisesta olekaan. Kurssi järjestettiin Seinäjoen ABC:llä ja pienehkö luentosali oli lähes ääriään myöten täynnä. Enemmistö osallistujista taisi olla metsästyspuolen ihmisiä. Kurssin kouluttajana toimi E-P:n  kennelpiirin aluekouluttaja Marjukka Marttila. Olimme saaneet etukäteen linkin Kasvattajan peruskurssin materiaaliin , joka piti joko tulostaa tai tilata Showlinkiltä. Ilmeisesti Kennelliitto on alkanut säästämään näissä, koska aiem

Agilityn radanlukutaito ja ohjaustekniikat

Agilityhallilla järjestettiin Niina Leinosen "Radanlukutaito ja ohjaustekniikat" luento. Aloitettiin teoriaosuudella ja sitten pähkäiltiin ryhmissä radalla linjojen valintaa ja erilaisia ohjaustekniikoita. Lopuksi Niina vielä näytti oman koiransa kanssa erilaisia tekniikoita. Totuttuun tapaan tässä on minun luentomuistiinpanot, joissa voi olla virheitä. Joten jos haluat tietää, mitä Niina luennolla puhuu, suosittelen osallistumaan sellaiselle henkilökohtaisesti. Radanlukutaito Hyvällä radanlukutaidolla rata sujuu helposti, turvallisesti ja nopeasti. Rataan tutustuessa tulee huomioida ennakointi, taloudellisuus, turvallisuus, oikeat tekniikat, rytmitys ja sijoittuminen. Ennakoinnilla tarkoitetaan sitä, että sekä koira että ohjaaja tietävät minne ollaan menossa. Valitsemalla taloudelliset tiet voidaan säästää koiraa. Turvallisuus on tärkeeä, jotta ei kuormiteta koiraa ja voidaan estää loukkaantumiset. Oikeat tekniikat pitää osata valita oikeaan paikkaan. Onnistunut ryt