Siirry pääsisältöön

Koulutuksen perusteet

Liisa Tikka tuli Kauhajoelle Haunpaikkaa kouluttamaan viikonlopuksi. Lauantaina aiheena oli koulutuksen perusteet ja siihen otin Hukalle koirakkopaikan. Sunnuntaina taas koiratanssittiin Nallen kanssa. Molemmat päivät alkoivat kolmituntisella luennolla, minkä jälkeen oli käytännön harjoitukset. Tässä taas minun muistiinpanot luennolta siten, kun asiat itse ymmärsin. Hukan käytännön harjoituksista lisää erillisessä postauksessa.


Kaikki eläimet ovat opportunisteja, myös koirat. Ne tekevät sitä, mikä on niistä kannattavaa. Sitä, mikä kulloinkin on kannattavaa, tulee tarkastella monelta eri kannalta. Koira haluaa aina jotain. Sen vuoksi koulutuksen tehtävänä on johtaa kiinnostus sallittuihin asioihin. Usein puhutaan koiran miellyttämisenhalusta, että koira tekee jotain sen takia, että se haluaa miellyttää omistajaa. Näin ei kuitenkaan ole. Koira ei tee sen takia, että omistaja tykkää sen tekemisestä, vaan sen vuoksi, että se saa jotain haluamaansa tehtyään jotain. Mikä sitten motivoi koiran käytöstä? Muille rähjäämisen motivaationa voi olla, että pelkäävä koira saa rähjäämällä muut lähtemään pois. Autojen jahtaamisen motivaattorina voi olla pelko, saalistushalu tai jokin muu syy. Aina ei voida selvittää, mikä käytöksen motivaattorina toimii.

Koira oppii arjessa koko ajan huomaamatta, että mitä sen kannattaa tehdä ja mitä ei kannata. Vilkkaan koiran toimintaa voi olla vaikea vähentää, joten parempi olisikin suunnata sen toiminta järkevään tekemiseen. Koiran koulutuksessa tulee keskittyä siihen, mitä haluaa koiran tekevän. Jos haluaa, että ”koira ei hauku” tai että ”koira istuu” jälkimmäinen on koiran helpompi toteuttaa. Ei-minkään-tekeminen ei suju koiralta kovin hyvin. Koiran voi opettaa pyytämään lupaa tai ilmaisemaan itseään istumalla sen sijaan, että se haukkuu koko ajan.

Kaikki eläimet oppivat samalla tavalla. Oppimista on erilaista, mm. klassinen ehdollistuminen ja operantti ehdollistuminen. Kana on yksinkertainen eläin, joka oppii noin kahdella toistolla. Sen vuoksi oppimisen mekaanisia taitoja voi harjoitella kanan kanssa ja soveltaa sitten taitojaan koiraan.
Makupalat kannattaa pitää aina mukana, myös lenkillä. Tarvittaessa voi vähentää koiran ruoka-annosta, jos se syö paljon makupaloja. Muista, että talutin ei ole ohjauspyörä, vaan turvavyö. Lenkillä ensisijaisesti otetaan riittävä etäisyys häiriöön, palkataan, kun selviää häiriöstä ja vasta viimeisenä, jos em. ei pysty toteuttamaan (esim. yllättävä tilanne), estetään hihnalla perään/luokse syöksyminen.

Klassinen ehdollistuminen

Klassinen ehdollistuminen on lääketieteen Nobel palkinnon vuonna 1904 saaneen Ivan Pavlovin löytämä havainto. Hän tutki koirien ruuansulatusjärjestelmää ja sattumalta havaitsi samalla, että kun koirille soitettiin kelloa ennen ruuan antamista, pelkkä kellon soittaminen sai kuolan erittymään koiran suusta. Klassinen ehdollistuminen tarkoittaa siis oppimismuotoa, jossa neutraali ärsyke muuttuu oppimisen johdosta reaktion laukaisevaksi ärsykkeeksi. Oppiminen tapahtuu huomaamatta, tiedostamatta ja reaktiot ovat kontrolloimattomia kuten kuolan erittyminen. Klassiseen ehdollistumiseen liittyy vahvasti tunnetila ja assosiaatiot, erityisesti kielteiset tunteet kuten pelot. 

Operantti ehdollistuminen

Operantti ehdollistuminen on B.F. Skinnerin (1930-luvulla) kehittämä menetelmä, jossa käytetään välineenä naksutin. Menetelmän teki tunnetuksi 1990-luvulla Karen Pryor. Tässä oppiminen on toiminnan seuraus eli opitaan oman toiminnan kautta. Operantti ehdollistuminen jaetaan neljään osaan sen mukaan, että vähennetäänkö vai lisätäänkö hyvää vai pahaa. Tähän menetelmään liittyy 80 % sääntö. Jos koira suorittaa asian 80 % varmuudella (vähintään 8 onnistumista 10 toistosta), se osaa asian. Jos koira epäonnistuu kaksi kertaa peräkkäin, pitää miettiä toista tapaa.Vastaehdollistaminen

Vastaehdollistamisella tarkoitetaan koiran mielipiteen muuttamista tietystä asiasta. Tavoitteena on purkaa aiempi ikävä assosiaatio ja korvata se positiivisella assosiaatiolla. Esimerkiksi jos koira pelkää muita koiria ja sen vuoksi rähisee niille, luodaan koiralle makupalojen avulla ajatus siitä, että muut koirat eivät ole vaarallisia vaan niiden läsnäolo mahdollistaa palkkion saamisen. Tässä tulee huomioida se, että muiden koirien tulee olla aluksi riittävän kaukana, jotta vastaehdollistettava koira pystyy syömään herkkuja.
Vastaehdollistaminen pitää tehdä hitaasti ja varoen, koska koiran ärsykekynnys ei saa ylittyä. Menetelmä on kuitenkin hitaudestaan huolimatta tehokas. Lopputavoitteena on, että ärsyke (joka aiemmin laukaisi pelkoa koirassa) muodostuu koiralle vihjeeksi halutun toiminnan suorittamiseen (rauhallinen katsominen, LAT). Tämä on ns. autowatch. Vastaehdollistamisessa treenin kesto on maksimissaan 20–30 minuuttia kerrallaan. Sen pidemmästä treenistä ei välttämättä ole haittaa, mutta ei vaikutustakaan. Jos tekee useamman treenin päivän aikana, ne voivat olla vielä lyhempiä.

Palkkio

Eläin määrittelee itse, minkä asian se kokee palkkioksi tai rankaisuksi. Palkkion tulee olla koiran mielestä tavoittelemisen arvoinen. Rangaistus voi olla palkkio (esim. huomio), mutta palkkio voi olla rankaisu (esim. koskeminen). Behavioral ecomics termillä tarkoitetaan sitä, että palkkion tulisi vastata tehtävän vaativuutta. Koiran suoritus tulee arvottaa ja huomioida koiran vaivannäkö tehtävän suoritukseen. Vaativammasta tehtävästä voi saada paremman herkun (esim. kissan ruokaa tai monta namia peräkkäin). Koiralta voi kysyä, mitä se haluaisi palkkioksi. Otetaan erivärisiä kosketusalustoja ja opetetaan, että kun koira menee tietyn väriselle alustalle, se saa tietyn asian palkaksi. Kun koira osaa yhdistää eriväriset alustat eri palkkioihin, voidaan laittaa useamman värinen alusta maahan ja koira saa sitä vastaavan asian palkkioksi, mitä se koskettaa.

Palkkion suunta ja toimitustapa ovat olennainen osa koulutustapahtuman onnistumisen kannalta. Suunnittele miten palkkio annetaan, jotta se tukee koulutusta. Etäpalkkion avulla on helppo varmistaa, että palkka tulee oikeasta suunnasta. Palkkioiden käyttöä ja valintaa joutuu harjoittelemaan (palkitseminen molemmilla käsillä voi olla yllättävän vaikeaa), se ei ole itsestäänselvyys.  Motivaatiota voi lisätä erilaisilla palkitsemistavoilla. Herkun tai lelun voi heittää koiralle, jolloin palkkaamiseen liittyy itse palkkion lisäksi jahtaamiskäytös, jonka monet koirat kokevat palkintona. Myös ympäristöä voi käyttää palkkiona. Esimerkiksi uroskoiran voi päästää haistelemaan nartun pissaa palkkioksi.

Naksu ja maksu

Primäärivahvisteella tarkoitetaan konkreettista palkkiota, kuten lelua, leikkiä tai namia. Sekundäärisella vahvisteella eli ehdollisella vahvisteella tarkoitetaan merkkiä, jonka avulla koiralle kerrotaan, että se tekee oikein. Ehdollinen vahviste ei ole sama asia kuin kehu, sillä kehusta puuttuu usein primäärivahviste (lelu/nami).

Ehdollisen vahvisteen tarkoitus on tehostaa oikeaa ajoitusta ja se toimiikin kuin kamera eli tallentaa tietyn hetken. Ja kuten valokuvassa, myös tässä ajoitus on ensiarvoisen tärkeää juuri oikean hetken tallentamiseen. Naksutinta voidaan käyttää uusien käytösten opettamiseen tai vanhojen hiomiseen. Naksutin on tarkkuustyökalu, jonka käyttö lopetetaan, kun sitä ei enää tarvita (koira osaa asian). Tämän jälkeen siirrytään asian epäsäännölliseen palkitsemiseen. Epäsäännöllinen palkitseminen on tehokkain palkitsemismuoto. Koiran kannattaa aina yrittää, koska koskaan ei tiedä, vaikka voittaisikin (vertaa lottoamiseen).

Naksuttimen käyttö ei ole pakollista, vaan vaihtoehtoja ovat palkkiosana tai –ääni. Tutkimusten mukaan kuitenkin naksutin tai vastaava mekaaninen ääni on vahvempi markkeri kuin esim. sana. Naksuttimen käytössä on tärkeää, että yhtä naksautusta seuraa aina yksi palkka. Naksusta seuraa myös vain maksu, ei muuta (ei esim. rapsutusta). Oppimisen yleistäminen vaatii tuhansia onnistuneita toistoja.

Koulutuksen kulmakivet
Myös luopuminen on tärkeää.

Luopuminen
Luopuminen on luvan pyytämistä ja lisää työmoraalia. Koira oppii luopumisen avulla itsehillintää, kun itsensä hillitseminen johtaa koiran kannalta kivoihin asioihin. Samalla koira oppii erottamaan toiminnan ja palkkion toisistaan. Ilman luopumisen opettamista koiraa on vaikea kouluttaa ja palkita oikein, koska se kiinnittää liikaa huomiota palkkioon.

Ajoitus
Vahvisteen on tultava alle sekunnin kuluttua toiminnasta. Tämän vuoksi ehdollinen vahviste (naksutin) on tärkeä apu. Oikea hetki täytyy merkata koiralle selkeästi ennen kuin aletaan kaivaa namia taskusta. Tyypillinen ongelma ohjaajille on laittaa käsi taskuun liian aikaisin. Omia mekaanisia taitojaan voi kuitenkin parantaa. Näin kyky hoitaa prosessi teknisesti oikein paranee.Kriteeri
Kriteeri tulee olla määriteltävissä yhdellä lauseella. ”Palkitsen koiran, kun…”. Ajattele ja suunnittele ennen kuin teet. Kirjallinen treenisuunnitelma ei ole pakollinen, kunhan on edes miettinyt treenin etukäteen mielessään. Kun koira osaa asian 80 %:sesti, voi kriteeriä nostaa. Eli kahdeksan kymmenestä toistosta onnistuu.

Vahvistetiheys
Vahvistetiheys tarkoittaa kahden palkkion välistä aikaa yhtäjaksoisessa harjoituksessa. Uutta asiaa opetettaessa vahvistetiheyden on oltava vähintään yksi vahvista (palkkio) per 3-5 sekuntia. Riittävä vahvistetiheys vähentää häiriöiden merkitystä koiralle. Jos vahvistetiheys ei täyty (ts. koira ei onnistu riittävän useasti, jotta sitä päästäisiin palkkaamaan tarpeeksi tiheästi) on kriteeri liian korkea tai palkkio ei toimi (ei ole koiran mielestä riittävän tavoittelemisen arvoinen, jotta se suorittaisi täysillä). Koiran motivaation tulee pysyä tehtävässä, jotta vahvistetiheys saadaan hyvälle tasolle. Koiran pitää siis tehdä oikeaa haluttua asiaa, eikä jotain muuta.

Käytösten aikaansaaminen

Jotta koira oppii, sitä pitää palkita. Ja jotta sitä voi palkita, sen pitää tehdä haluttuja asioita. Koiran saa tekemään haluttuja asioita poimimalla, muotoilemalla, kohteiden avulla tai houkuttelemalla.


Käytöksen opettaminen

1. Koulutuksen suunnittelu
2. Käytöksen aikaansaaminen jollakin tavalla
3. Käytöksen vakiinnuttaminen ja hiominen haluttuun suuntaan (tässä vaiheessa jätetään yleensä naksutin pois)
4. Käytöksen nimeäminen (jos nimetään ennen kuin käytös on sujuvaa, mukaan tulee myös kaikki roska)
5. Käytöksen siirtäminen ärsykekontrolliin (koira tekee kun pyydetään, mutta vain kun pyydetään)
6. Käytöksen yleistäminen ja siirtyminen epäsäännölliseen palkitsemiseen

Koulutuksen merkitys

Jos koulutus ei onnistu tai edisty, muuta omaa käytöstäsi. Vasta, kun olet muuttanut omaa käytöstäsi, eläin voi muuttaa omaansa. Koira oppii koko ajan. Jos et itse sitä kouluta, ympäristö tekee sen. Tehokkaan koulutuksen pääkohdat ovat väärintekemisen estäminen (esim. jos koira haukkuu ohikulkijoita yksin ollessaan, sulje verhot) ja korvaavan käytöksen opettaminen.

Käytöksen muuttamisen hierarkia


Susan Friedmanin malli koiran käytöksen muuttamiseen. Lisätietoja kotisivuilla: http://www.behaviorworks.org/.Kommentit

Luetuimmat

Koiran fyysisen kunnon kehittäminen

Perjantai-ilta sujui rattoisasti Lotta Vuorelan "Koiran fyysisen kunnon kehittäminen"- luennolla. Totuttuun tapaan tässä on minun luentomuistiinpanot, joissa voi olla virheitä. Joten jos haluat tietää, mitä Lotta luennolla puhuu, suosittelen osallistumaan sellaiselle henkilökohtaisesti. Tutkimuspohjaa Tähän mennessä eniten tutkimusta on tehty greyhoundeista ja valjakkokoirista. Ensimmäinen agilityaiheinen tutkimus on tehty vuonna 2007 ( Rovira et al. ). Koiran ja ihmisen kehot eroavat toisistaan. Suurimmat erot liittyvät solurakenteisiin. Koiralla on kolmen tyyppisiä lihassoluja. Nopeimmissa IIX-tyypin soluissa on epätavallisen suuri oksidatiivinen kapasiteetti eli solu on samanaikaisesti sekä nopea että kestävä. Koiralla on myös hybridisoluja, joiden hienosäädöllä se pystyy vaikuttamaan lihasten tehoihin nopeutta, voimaa ja kestävyyttä vaativissa suorituksissa. Koiran lihassoluissa on tehokkaampi energianhuolto ja hapensaanti kuin ihmisen soluissa. Koira ja hevonen p

Miksi ajelen koirani karvat kesällä?

Kuten edellisessäkin Nallen trimmaukseen liittyvässä postauksessa kirjoitin, suomenlapinkoiran karvanajelu jakaa mielipiteitä erittäin vahvasti. Suurin osa asian vastustajista ei ymmärrä tai halua ymmärtää asian pointtia. Siksipä päätin tähän vähän avata, miksi meillä on tähän ratkaisuun päädytty. Haluan nyt heti alkuun painottaa, että meillä tämä on koettu Nallen kohdalla oikeaksi ratkaisuksi kuuden vuoden kokemuksella, mutta jokainen tuntee oman koiransa ja tietää mikä sille on parasta. Se, että tämä toimii meillä, ei tarkoita, että se toimii kaikilla. Ihan ensiksi yksinkertainen vastaus postauksen otsikon kysymykseen: Haluan lisätä koirani hyvinvointia . Tämä ei ole mikään muotivillitys, jota haluan seurata (ja kaikki minut tuntevat tietävät, että en seuraa niitä muillakaan elämän osa-alueilla). Olen hankkinut pitkäkarvaisen koiran ihan siitä syystä, että haluan pitkäkarvaisen koiran. Olen hyvin tietoinen, että valmiiksi lyhytkarvaisiakin vaihtoehtoja on olemassa. On kuitenkin

Saanen esitellä: kennel Hukattu

Kasvattajan peruskurssin läpäisyn jälkeen on mahdollista hakea kennelnimeä. Tälle kurssille mennessä minulla ei ollut suunnitelmissa hakea kennelnimeä ollenkaan. Menin kurssille ihan yleisestä mielenkiinnosta ja ajattelin sen toisaalta myös hyödyttävän, jos Hukkaa vielä joskus käytetään jalostukseen. Kurssin jälkeen tuli kuitenkin ajatus, että kun kennelnimen hakemisella on 5 vuoden aikaraja (tai joutuu käymään kasvattajan peruskurssin uudelleen), voisi nimen sittenkin anoa heti, ettei asia unohdu. Ihan siltä varalta jos sille on joskus käyttöä. Kennelnimen anominen on monivaiheinen ja pitkä prosessi. Nimiehdotukset käyvät hyväksytettävinä niin kansainvälisessä FCI:ssä kuin Kennelliiitossa ja lisäksi ne on Koiramme-lehdessä näytillä ennen hyväksymistä. Eli siinäkin mielessä se on hyvä anoa silloin, kun tarve ei ihan akuutti ole, jotta ehtii rauhassa odotella prosessin etenemistä. Yleensä kennelnimen anominen kaikkine vaiheineen kestää vähintään puoli vuotta. 1. Keksi kenneln

Kasvattajan peruskurssi

Mikäli haluaa itselleen virallisen kennelnimen, täytyy ensin suorittaa Kennelliiton alainen kasvattajan peruskurssi. Kurssin voi käydä myös itseään sivistääkseen, mikäli kasvatustyö ei sinällään kiinnosta. Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri järjestää Seinäjoella lähes vuosittain kyseisen kurssin. Huomasin ilmoituksen vähän sen jälkeen, kun Hukan pennut olivat lähteneet maailmalle. Kennelliiton sivuilla kurssin kerrotaan sopivan kasvattajien lisäksi myös urosten omistajille, joten päätin osallistua kurssille vaikkei mitään suunnitelmia kasvattamisen aloittamisesta olekaan. Kurssi järjestettiin Seinäjoen ABC:llä ja pienehkö luentosali oli lähes ääriään myöten täynnä. Enemmistö osallistujista taisi olla metsästyspuolen ihmisiä. Kurssin kouluttajana toimi E-P:n  kennelpiirin aluekouluttaja Marjukka Marttila. Olimme saaneet etukäteen linkin Kasvattajan peruskurssin materiaaliin , joka piti joko tulostaa tai tilata Showlinkiltä. Ilmeisesti Kennelliitto on alkanut säästämään näissä, koska aiem

Agilityn radanlukutaito ja ohjaustekniikat

Agilityhallilla järjestettiin Niina Leinosen "Radanlukutaito ja ohjaustekniikat" luento. Aloitettiin teoriaosuudella ja sitten pähkäiltiin ryhmissä radalla linjojen valintaa ja erilaisia ohjaustekniikoita. Lopuksi Niina vielä näytti oman koiransa kanssa erilaisia tekniikoita. Totuttuun tapaan tässä on minun luentomuistiinpanot, joissa voi olla virheitä. Joten jos haluat tietää, mitä Niina luennolla puhuu, suosittelen osallistumaan sellaiselle henkilökohtaisesti. Radanlukutaito Hyvällä radanlukutaidolla rata sujuu helposti, turvallisesti ja nopeasti. Rataan tutustuessa tulee huomioida ennakointi, taloudellisuus, turvallisuus, oikeat tekniikat, rytmitys ja sijoittuminen. Ennakoinnilla tarkoitetaan sitä, että sekä koira että ohjaaja tietävät minne ollaan menossa. Valitsemalla taloudelliset tiet voidaan säästää koiraa. Turvallisuus on tärkeeä, jotta ei kuormiteta koiraa ja voidaan estää loukkaantumiset. Oikeat tekniikat pitää osata valita oikeaan paikkaan. Onnistunut ryt